Skolas vecāku sapulce

Aicinām vecākus uz skolas vecāku sapulci par plānotajām izmaiņām vērtēšanas kārtībā no 01.09.2024.

21. martā plkst. 18:00 skolas aktu zālē