ATBALSTS VECĀKIEM!

Baldones vidusskola 2022./2023. mācību gadā turpina iesaisti sociālajā projektā “Neklusē”. Projekta mērķis atpazīt, mazināt un preventīvi novērst vienaudžu mobingu.

19.oktobrī plkst.19.00 aicinām sākumskolas vecākus uz attālinātu sarunu par mobingu, vecāku iesaisti mobinga atpazīšanā un preventīvā novēršanā. Sarunu vadīs psihoterapeite Laura Valaine.

Lai pievienotos, noklikšķiniet šeit.

MARIKA ANDŽĀNE

LĪDZAUTORE / CO-FOUNDER

T: +371 26152027