Baldones vidusskola aicina atbalstīt akciju “Skolas par uzvaru”

Aicinām līdz 15. februārim ziedot Ukrainas vienībām, kā Azov, Legion-V un Karpatskij Sič, kur plecu pie pleca ar Ukrainas karavīriem atrodas medmāsa no Latvijas Sarmīte Cīrule.

Iesaistīšanās šajā akcijā ir brīvprātīga, un, ja ir vēlme to darīt, tad:

1. – 3. klašu skolēni ziedojumus var nodot klašu audzinātājiem;

4. – 12. klašu skolēni ziedojumus var nodot skolēnu pašpārvaldes kabinetā.