Dalība starptautiskā izglītības pētījumā

Baldones vidusskola 2023. gada martā – maijā

piedalījās IEA Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma (IEA TIMSS 2023) īstenošanā 4.2.2.5 pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” ietvaros.