“EJAM ĀRĀ!?”

7.martā 6.b klase turpināja dalību labbūtības programmā “Ejam ārā!? “ Programmas mērķis ir mācīt skolēnus iepazīt savas emocijas, mācīties pārvarēt stresu, stiprināt izpratnes, cieņas un empātijas veidošanos pret citiem cilvēkiem. Skolēni stāsta, ka šodien diskutēja par to, kas ir saskarsme, kas ir strīdi un konflikti, kas ir mobings? Skolēni saka, ka tas nav viegli veidot savstarpējās attiecības. Labāk būtu veltīt viens otram jaukus vārdus un attieksmi, jo tas mums palīdzētu justies labāk klasē.