Roku laušanās sacensības “Lāča ķepa”

Ja esi 1. – 12. klases skolēns, tad pārbaudi savu spēku un piesakies!

Pieteikšanās līdz 6. novembrim plkst. 14.00 pie klases audzinātājas /-ja

Sacensības notiks pirmā stāva vestibilā.