Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi Baldones bibliotēkā.

Jau 3. gadu 3. a klase piedalās Ziemeļvalstu literatūras lasījumos Baldones bibliotēkā.
Šogad gatavojām literāro lasījumu fragmentus no A. Lindgrenas darba “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Šo darbu arī ilustrējām un veidojām bibliotēkā zīmējumu izstādi.
Lasījums bija izteiksmīgs. Vai tad par Karlsonu var lasīt vienaldzīgi? Dega daudz sveču. Noskaņa bija jauka. Bibliotekāres bija parūpējušās, lai katrs varētu pagatavot un izdekorēt tortes gabaliņu. Bet kanēļmaizītes, ko baudījām, visu pasākumu darīja īpaši Karlsonisku.

2. novembrī 2.b klase apmeklēja izstādi “Latvija no 1968. g.- 1978. g.” Bibliotekārīte Gunta, bērnus iepazīstināja ar senajiem rakstāmpiederumiem, grāmatām, mūzikas atskaņotāju u.c. lietām, ko izmantojušās vecmāmiņas un vectētiņi.

Izstāde.

Visu šo nedēļu skolas bibliotēkā ir iespēja apskatīt izstādi, kurā ir dažādi priekšmeti un liecības par laika posmu Latvijā no 1958.  līdz 1978. Kā arī sākumskolas skolēniem pirmdien notika lasījumi no 1972. gada ābeces, kura arī ir apskatāma izstādē. Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās izstādes tapšanā!

SOCIĀLI LIETIŠĶĀ AKCIJA “MĀCĀMIES KLUSUMU”

19.-20.oktobrī, rūpējoties par dzirdes sajūtai komfortablu un sociāli emocionālajai pašsajūtai labvēlīgu apkārtējo vidi skolā, 3.b klasē mācījāmies KONTROLĒT savas BALSS SKAĻUMA LĪMENI. Akcijas sākumā sociālā pedagoģe, klases audzinātāja, ekopadomes vecāko klašu meitenes izskaidroja skolēniem dažādu balss skaļuma līmeņu pielietojumu atbilstošās situācijās. Skolēni tika novēroti un par atbilstošu balss līmeņa pielietojumu prēmēti ar uzslavas žetoniem. Katri 5 žetoni summējās 1 konfektē. Ar prieku vērojām skolēnu centību un vēlmi līdzdarboties, ar mieru pārdzīvojām mazās bēdas par kādu neiegūtu žetonu.

3.B KLASES SKOLĒNI SAKA, ka viņiem akcija ĻOTI PATIKA un lūdza skolotājai  to turpināt!

Sociālā pedagoģe: I.Bēmere

10.a klases rudens ekskursija.

11. oktobrī klases ekskursijā devāmies uz Dekoratīvās mākslas un Dizaina muzeju un Rīgas biržu, kā arī uz pazemes peintbolu. Kopumā bija interesanti redzēt dažādu mākslinieku darbus, gan latviešu, gan ārzemju. Par peintbolu atsauksmes ir lieliskas, jo varēja atslēgties no ikdienas rutīnas un kārtīgi iztrakoties.

Madara Kunciņa, 10.a klase

3.a un 4.a klases ekskursija uz Minhauzena muzeju un Veczemju klintīm.

3. oktobrī 3.a un 4.a klases brauca ekskursijā uz Vidzemes jūrmalu, iepazīstot Minhauzena muzeju Duntē, barona fon Minhauzena brīnišķīgos ceļojumus, [iedzīvojumus un fantāzijas. Lieliska bija pastaiga pa akmeņaino Vidzemes jūras krastu pie Veczemji klintīm. Redzēto un piedzīvoto skolēni atainos skolas lego klasē organizētās nodarbībās.

Skolotājas: Skaidrīte un Ilze