Skolēnu sasniegumi

29. februārī norisinājās vokālās mūzikas konkursa ,,Balsis 2024″ 1. kārta, kurā mūsu skolas ansamblis ,,RedMoon” godam ieguva 1.pakāpi.
Paldies vadītājai Evai Šepetovskai un koncertmeistaram Ingum Kokinam.