Viktorīna “Barikāžu laiks”

Piektdien, 19.janvārī, Baldones vidusskolas pašpārvalde organizēja tematisku viktorīnu 6.-12.klases skolēniem “Barikāžu laiks”. Šī pasākuma mērķis bija 1991. gada janvāra notikumu apzināšana un atcere, aicinot klašu grupas iesaistīties emocionāli spraigā un saliedējošā erudīcijas spēlē. Jāatzīst, skolēni bija ļoti labi sagatavojušies, jo, lai noteiktu uzvarētāju abās klašu grupās (6.-9. un 10.-12.), bija nepieciešams uzdot vairākus papildjautājumus. Pateicamies visiem dalībniekiem un apsveicam uzvarētājus – 7.b un 12. klasi!
11. klases skolniece Sofija Gucale