Drošības stunda 1.a un 1.b. klasē

26.janvārī Baldones vidusskolas 1.a un 1.b klasēs viesojās Ķekavas reģionālās policijas nepilngadīgo lietu inspektore Sintija Jurjāne. Inspektore skolēniem pastāstīja par mazo gājēju un riteņbraucēju drošību. Runājām par drošu ceļa šķērsošanu. Runājām par to, cik svarīgs ir atstarotājs apģērbā vai pie somām, darot redzamu gājēju autovadītājam tumšajā diennakts laikā. Runājām par drošību pie ūdenstilpēm. Inspektore atzinīgi novērtēja skolēnu paustās zināšanās!