7.kl.skolēnu aktivitātes

Lai iegūtu padziļinātu izpratni par cilvēka ādas uzbūvi, Baldones vidusskolas 7. klases skolēni divu stundu garumā veidoja 3D ādas modeļus. Modeļu izveidei tika izmantoti dažādi sadzīves materiāli, piemēram, dzija, makaroni, pupas, zirņi, kastaņi un citi materiāli, kas skolēniem likās vislīdzīgākie ādas sastāvdaļu atveidošanai.

Pēc modeļu izveides skolēni prezentēja savu darbu pārējiem klasesbiedriem.

Skolēnu ādas modeļi ir izlikti apskatei bioloģijas kabinetā.

Bioloģijas skolotāja Santa Pipare