Energoefektivitāte

Decembrī Baldones vidusskolā norisinājās mācību nodarbību cikls par energoefektivitāti ”Nākotnes vēstneši”, kas tika īstenots Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā” ietvaros. Teorētiskās un praktiskās nodarbības 3., 5., 6. un 10. klašu izglītojamiem notika Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūta pasniedzēju vadībā.

Teorētiskajās nodarbībās izglītojamiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par energoresursiem un to izmantošanu ikdienā, un kādēļ ir svarīgi tos taupīt. Veikt mērījumus un uzzināt, kura ierīce patērē vairāk, kura mazāk elektroenerģiju. Starp nodarbībām izglītojamajiem bija jāveic mājas darbi. Piemēram, viena mājas darba mērķis bija uzzināt noteiktu elektroierīču elektroenerģijas patēriņu mājās un padomāt, kādus ieradumus varētu mainīt, lai samazinātu energopatēriņu savā ikdienā un ģimenē.

Sakām paldies Ķekavas novada domei un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pasniedzējiem par sadarbību.