Mārtiņdiena

Kādā rudenīgā ceturtdienā, dienā, kad latvieši atzīmē Mārtiņus, Baldones vidusskolas 2.b klase devās ciemos pie 2.a klases.

Skolēni bija izveidojuši savas maskas un iejutās Mārtiņdienas budēļu lomās.

Skolēni pildīja dažādus atjautības uzdevumus, mīklas, spēlēja latviešu tautas rotaļas.

Paldies visiem svētku dalībniekiem, skolēnu vecākiem,

skolotājai I. Iršai-Podkalnei un skolotājai I. Kūkumai.