“Nē mobingam!”

23.septembrī klases stundā 6.b klase pārrunāja mobinga problēmas, kopīgi gatavoja plakātus “Nē mobingam!” Skolēni atklāja savu pieredzi, apmainījās ar idejām mobinga izskaušanai un noskatījās arī dziedātājas Patrisha pieredzi ar mobingu skolā. Skolēni dalījās pārdomās par redzēto: “Reāli stāsi vienmēr liek aizdomāties, ieraudzīt problēmas otru pusi”, “diemžēl saprotu, ka reizēm esmu bijis tas, kurš dara pāri, nekad nebiju iedomājies, ka tas ir tik nopietni, man šķita, ka es tikai jokojos un nevienam nenodaru ļaunu”, “es noteikti nevēlos to piedzīvot.” Kopīgi vienojāmies, ka uzņemsimies atbildību par savu rīcību un vārdiem, paturot prātā zelta likumu- nedari otram to, ko negribi, lai dara tev.

6.b klases audz. J. Babre_Laime

Saliedēšanās pasākums

Lai gan ārā tik silts un patīkams laiks nebija, 12.klase tāpat šo pirmdienu padarīja siltāku un ar smiekliem piepildītāku. Sadalījāmies 4 grupiņās un devāmies orientēties mūsu pilsētā. Domājams, ka šādu orientēšanos nebija veicis neviens no mums, tas bija kaut kas jauns, jo, lai nokļūtu un atrastu katru pieturpunktu, bija jāatmin mīklas un rīta dzestrumā jākustina mūsu katra ātrākās smadzeņu šūniņas tāpēc, ka tika dots laika limits. Komanda ar visvairāk iegūtajiem punktiem saņēma ar balvu. Šis bija kaut kas neierastāks no ikdienas ritma un visi devāmies mājās ar jautrām, paliekošām atmiņām.

Sanija Stangute 

2021./22.m.g. uzņemšana 10. klasē

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolā darbdienās no 9.00 līdz 14.00.

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

  1. direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;
  2. informācijas lapa (skolas veidlapa);
  3. personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
  4. medicīniska karte 026/u;
  5. apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas, uzrādot oriģinālus;
  6. aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu

macibu_plans_vsk_2021

Mācību procesa organizācija Baldones vsk. 2021./22.m.g.

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Baldones vidusskolā 2021./2022. mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā 2021./2022.

Klašu saraksts 2021./2022.

Klašu ieejas skolā 2021./2022.

Skolēnu autobusu laiki un pieturas 2021./2022.

Stundu un pusdienu laiki 2021./2022.

Samaksas kārtība par ēdinašanu Baldones vidusskolā 2021./2022.